ANBI- en CI status

Artikelen

geefwet-anbi-en-ci-status-en-vpb
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2023/339: Geen anbi-status voor stichting die het primair vormen van een sociaal netwerk stimuleert  >
geefwet-anbi-en-ci-status-en-vpb
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2022/3622: Anbi-status terecht met terugwerkende kracht ingetrokken  >
geefwet-anbi-en-ci-status-en-vpb
anbi-en-ci-status
Column WFR 2022/161: Toezicht op ANBI's en op veel meer  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2020/1602: Door afstoten zorgtaken verliest stichting anbi-status  >
geefwet anbi-en-ci-status vpb
Commentaar NTFR 2019/354: Religieuze instelling streeft ook feitelijk voor meer dan 90% het algemeen nut na  >
geefwet anbi-en-ci-status vpb
Commentaar NTFR 2018/2118: Giften aan instellingen (in buitenland) zonder anbi-status terecht niet in aftrek toegelaten  >
geefwet anbi-en-ci-status vpb
Commentaar NTFR 2018/1173: Periodieke gift en juridische fusie van een anbi  >
geefwet anbi-en-ci-status vpb
Commentaar NTFR 2018/41: Transmissie-meditatie toch anbi  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2017/1698: Religieuze instelling is besloten gemeenschap en geen ANBI  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2017/1515: ANBI-status stichting zendelingenwerk terecht ingetrokken  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2017/1383: Werkzaamheden stichting gericht op overdracht van schilderij van bestuurder; geen ANBI  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2017/1250: Intrekking ANBI-status met terugwerkende kracht is terecht  >
anbi-en-ci-status sbbi
Opinie NTFR 2017/530: Dwaalspoor in de evaluatie van ANBI's en SBBI's  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2017/425: ANBI oldtimermuseum met terugwerkende kracht ingetrokken  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2017/350: ANBI-status Islamitische stichting ten onrechte ingetrokken  >
anbi-en-ci-status giftenaftrek
Commentaar NTFR 2017/21: Geen recht op aftrek giften aan stichting die geen ANBI of SBBI is  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2016/3002: Voor het beogen van algemeen nut is geen gunstig maatschappelijk effect vereist  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2016/2853: Voor beogen van algemeen nut is geen gunstig maatschappelijk effect vereist  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2016/2852: Scientology Kerk Amsterdam terecht niet aangemerkt als ANBI  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2016/2851: Steunstichting van ANBI kwalificeert als ANBI  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2016/2850: Voor ANBI is van belang of tariefstelling is gericht op behalen exploitatieoverschot  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2016/2265: Staatssecretaris: geen cassatie tegen uitspraak watersport gehandicapten is ANBI  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2016/2202: A-G Hoge Raad: Scientology Kerk is geen ANBI  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2016/1633: A-G Hoge Raad: Katholiek weekblad is toch ANBI  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2016/1632: A-G Hoge Raad: Katholiek weekblad - Steunstichting is ANBI  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2016/1601: Gehandicapten watersport is ANBI  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2016/1544: Kunstprojecten voor de samenleving is geen ANBI  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2016/1540: Gehandicapten zeilsport is ANBI  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2016/853: ANBI-beschikking met terugwerkende kracht ingetrokken  >
anbi-en-ci-status
Commentaar NTFR 2016/708: ANBI-status terecht met terugwerkende kracht ontnomen  >
«Vorige
    Volgende»