Artikel

Commentaar NTFR 2016/3002: Voor het beogen van algemeen nut is geen gunstig maatschappelijk effect vereist

15-12-2016

ANBI- en CI status