Artikel

Commentaar NTFR 2016/2853: Voor beogen van algemeen nut is geen gunstig maatschappelijk effect vereist

01-12-2016

ANBI- en CI status