Livestream foto

Nieuws

EU: laag btw-tarief wordt mogelijk voor livestreams

09-12-2021

Op 7 december jl. hebben de EU-ministers van Financiën een akkoord bereikt over de btw-tarieven op goederen en diensten. Daarin staat dat ook livestreams van sportwedstrijden en shows (en andere culturele evenementen) onder het verlaagde btw-tarief kunnen gaan vallen. Zie hiervoor het persbericht van Pearle, de Europese branche-organisatie van de werkgevers in de cultuursector, die zich actief bemoeid heeft met deze ontwikkeling. Zie ook de download hiernaast.

De wijziging wordt opgenomen in de EU BTW-richtlijn. De nieuwe tekst daarvan gaat nu naar het Europees Parlement.

Het is heel positief dat het verlaagde btw-tarief toepasbaar gaat worden op livestreaming van shows en andere culturele evenementen, want er blijft daardoor netto meer over voor de organisatoren. Voor Nederland leek ons dat al mogelijk voor het verlenen van toegang tot muziek- en toneeluitvoeringen o.g.v. Tabel I post B-14 onderdeel d van de Wet OB, maar de Staatssecretaris van Financiën had daar een andere mening over (zie onze berichten van 01-04-2021 en 27-02-2021).

Voor Nederland is het herzien van de EU BTW-richtlijn nog niet voldoende, want de Nederlandse wetgever moet de bepaling eerst nog in de Wet OB overnemen. Het is namelijk een optie in de EU BTW-richtlijn, waar niet rechtstreeks een beroep op gedaan kan worden. Hopelijk wordt hiervoor spoedig een wetsvoorstel ingediend bij de Kamer en misschien kan het al eerder worden toegestaan met een goedkeurend beleidsbesluit.