Anbi

Nieuws

Wat is een "niet-bovenmatig vacatiegeld" voor een ANBI-beleidsbepaler?

07-04-2022

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) mag aan zijn beleidsbepalers (bestuursleden of leden van de raad van toezicht) een vergoeding voor verrichte werkzaamheden betalen, maar dit mag niet meer zijn dan een "niet-bovenmatig vacatiegeld". Wat is een "niet-bovenmatig vacatiegeld"?

In de wet wordt er geen inhoud gegeven aan het begrip "niet-bovenmatig vacatiegeld", maar de Staatssecretaris van Financiën heeft er wel meer over uitgelegd in zijn Besluit van 19 december 2014. Er zijn twee mogelijkheden die wij hebben uitgewerkt in een notitie (zie downloads):

  1. Vacatiegeld o.b.v. "Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies"
  2. Vacatiegeld o.g.v. "Vergoeding RvT-leden van academische ziekenhuizen"

De bedragen dienen elk jaar opnieuw vastgesteld te worden en wij zullen deze notitie ieder jaar bijwerken en op onze website plaatsen.