Musician 3

Nieuws

Meldingsplicht buitenlandse werkgevers & zelfstandigen vanaf 1 maart 2020, maar ook uitzonderingen

24-01-2020

Meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers & zelfstandigen in Nederland per 1 maart 2020: wat zijn de uitzonderingen?

In 2016 is er regelgeving gemaakt voor gedetacheerde werknemers in de EU. In de wet is vastgelegd op welke arbeidsvoorwaarden buitenlandse werknemers recht hebben wanneer zij tijdelijk in Nederland komen werken. Daarnaast wordt er geregeld op welke manier dit gecontroleerd kan worden. Dit is vastgelegd in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

Vanaf 1 maart 2020 is daar de meldingsplicht aan toegevoegd. Buitenlandse werkgevers en zelfstandigen uit de EER en Zwitserland die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren, moeten dit melden in het online meldloket. Hierin moet onder meer worden aangegeven welke werkzaamheden worden verricht, gedurende welke periode en of er ook werknemers worden meegebracht.

Voor artiesten en sporters (werknemers) is er een belangrijke uitzondering, namelijk wanneer er sprake is van "incidentele arbeid". Dit is het geval als hun verblijf en werkzaamheden in Nederland korter zijn dan 6 aaneengesloten weken in een periode van 13 weken. Daarnaast hoeven zelfstandige artiesten en sporters zich ook niet te melden, omdat zij niet vallen binnen de genoemde sectoren waarvoor zelfstandigen zouden moeten melden.


In bijgevoegde notitie hebben wij dit nader uitgewerkt.

Buitenland Meldplicht