Wouter koolmees lg

Nieuws

Internetconsultatie Wet minimumtarief zelfstandigen + Wet zelfstandigenverklaring

18-11-2019

Het kabinet heeft een volgende stap gezet om duidelijkheid te krijgen over het werken met freelancers/zelfstandigen: er zijn twee wetsvoorstellen gemaakt, die eerst als internetconsultatie zijn voorgelegd aan het Nederlandse publiek (zie downloads). Met de reacties daarop gaat het kabinet bekijken of de wetsvoorstellen echt zullen worden gaan ingediend. Het gaat om twee concept-voorstellen:

  • Minimumtarief van € 16 per uur: gebaseerd op netto bijstandsniveau, maar met 40u per week en 46 weken per jaar werken, een declarabele tijd van 67% en een opslag voor belasting, premies, vakantiegeld en verzekeringen van 60%. Zou betaald moeten gaan worden voor zowel de gewerkte uren als de directe voorbereidingstijd. En zou verhoogd moeten worden met directe kosten.
  • Zelfstandigenverklaring boven € 75 per uur bij overeenkomsten korter dan één jaar voor één zelfde opdrachtgever: in deze situatie kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer samen schriftelijk overeenkomen dat er geen arbeidsovereenkomst ontstaat. Hierdoor zijn er geen loonheffingen verschuldigd.

Wij hebben een bijdrage ingestuurd voor deze internetconsultatie (zie downloads). Op zich zijn beide punten positief, maar er zijn ook nadelen aan, namelijk:

- Minimumtarief is te laag, namelijk bijstandsniveau en geen minimumloon. Het leidt tot veel administratief gedoe om uren en kosten vast te leggen en het zegt nog niets over een eventuele dienstbetrekking.

- Zelfstandigenverklaring is voor een groep die nauwelijks problemen heeft. Ook is het heel erg vooruitstrevend dat opdrachtgever en -nemer zelf het bestaan van een arbeidsovereenkomst opzij kunnen zetten.

- Deze voorstellen zeggen nog niets over de eventuele dienstbetrekking voor de grote groep freelancers en opdrachtgevers, want die beoordeling is soms moeilijk te maken en daar komt nog gene oplossing voor.

Uiterste datum voor indienen van reacties is 8 december 2019.

Zelfstandigen Dienstbetrekking Ondernemerschap