Naslag

Goedgekeurde modelovereenkomsten "Artiest" en "Gezelschap" in formulier format (beschrijfbare pdf)

19-07-2022

De Belastingdienst heeft de geldigheid van twee goedgekeurde modelovereenkomsten op 21 december 2021 op ons verzoek verlengd, namelijk van “Individuele artiest” en “Artiestengezelschap”. De oorspronkelijke overeenkomsten waren van 7 oktober 2015 en hadden een geldigheidsduur van 5 jaar, dus waren verlopen. De nieuwe geldigheidsduur is wederom 5 jaar, nu tot 22 december 2026.

Eén toevoeging aan eerdere overeenkomsten

De overeenkomsten zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2015, behalve één toevoeging, namelijk art. 4 waarin de fictieve dienstbetrekkingen van thuiswerkers en andere gelijkgestelden worden uitgesloten. In 2015 was dat nog niet mogelijk, deze optie is pas later ontwikkeld voor modelovereenkomsten.

Formulieren

Wij hebben vandaag van de twee goedgekeurde modelovereenkomsten een format gemaakt dat digitaal ingevuld kan worden. Op deze manier zijn de modelovereenkomsten in de praktijk goed bruikbaar.

- Modelovereenkomst "Opting-out" individuele artiest

- Modelovereenkomst "Opting-out" gezelschap

Uitgebreide toelichting

Voor een uitgebreide toelichting op de goedgekeurde modelovereenkomsten verwijzen wij naar een eerder gepubliceerd nieuwsartikel op onze website van 27 december 2021: Goedgekeurde modelovereenkomsten "Artiest" en "Gezelschap": geldigheid verlengd tot 2026.

DBA Nederlandse artiesten Artiestenregeling