Spaarvarken

Nieuws

Voorwaarden TOFA-regeling / aanvraag vanaf 22 juni 2020

11-06-2020

Vandaag is bekend geworden dat flexibele arbeidskrachten naar verwachting vanaf 22 juni bij het UWV een aanvraag kunnen doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexible Arbeidskrachten (TOFA). Ook artiesten die onder de artiestenregeling vallen, kunnen hiervan gebruik maken. De voorwaarden zijn vandaag in de Staatscourant gepubliceerd (zie downloads) en zullen wij hieronder kort uiteenzetten.

De TOFA is bedoeld als vangnet voor flexwerkers die door de coronacrisis substantieel inkomensverlies hebben geleden, maar geen aanspraak kunnen maken op een socialezekerheidsuitkering of op bijstand, en onvoldoende middelen van bestaan hebben om rond te komen. De TOFA biedt daarom een tegemoetkoming als bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud. De tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per maand voor de maanden maart, april en mei 2020. De tegemoetkoming wordt in de inkomstenbelasting belast als "loon uit vroegere dienstbetrekking". Het UWV houdt in beginsel loonbelasting en premie volksverzekeringen in over de tegemoetkoming en zal een nettobedrag storten op de rekening van de flexwerker.

Wie heeft er recht op de TOFA-regeling?

  • Op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en AOW-leeftijd nog niet bereikt;
  • Werknemer ontving in februari 2020 ten minste € 400 aan loon;
  • Werknemer ontving in maart 2020 ten minste € 1 aan loon;
  • Loon was in april 2020 minimaal 50% lager dan loon in februari 2020;
  • Loon was in april 2020 maximaal € 550;
  • Door inkomensverlies heb je de TOFA-ondersteuning nodig voor de kosten van het levensonderhoud;
  • In april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming van inkomsten ontvangen.

De aanvraag kan bij het UWV door middel van een formulier worden ingediend vanaf 22 juni 2020 tot en met 12 juli 2020. Het formulier wordt beschikbaar gesteld op www.uwv.nl.

Coronacrisis