Andorra vlag

Nieuws

Update belastingverdragen: belastingverdrag met Andorra

22-11-2023

Op 12 oktober 2023 is het belastingverdrag tot het vermijden van dubbele belasting tussen Nederland en Andorra ondertekend.

Hierdoor zijn er nu 98 landen + de voormalige Nederlandse Antillen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. Wij hebben hierop ons overzicht aangepast (zie downloads bij dit artikel). Dit is van belang voor organisatoren van optredens in Nederland, omdat artiesten uit verdragslanden niet onder de 20% Nederlandse loonheffing vallen.

Dit betekent dat artiesten en sporters die in Andorra zijn gaan wonen en in Nederland als zelfstandige inkomsten uit optredens of sportbeoefening krijgen, geen 20% Nederlandse LB over hun inkomsten hoeven te betalen. Een voorbeeld hiervan zijn wielrenners, die Nederlandse wedstrijden of criteriums rijden.