Uitgaansgelegenheid

Nieuws

Uitgaansgelegenheid valt niet onder laag btw-tarief, ondanks optredens DJ's

21-07-2023

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 juni 2023

Een uitgaansgelegenheid paste op de entree- en garderobegelden het verlaagde btw-tarief van 9% toe. Er traden vaak DJ's op en het bedrijf vond dat er sprake was van muziekuitvoeringen, waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt. De belastinginspecteur was het daar niet mee eens en legde een naheffingsaanslag op voor het verschil met het normale tarief van 21% btw.

In hoger beroep is het gerechtshof het eens met de belastinginspecteur. Het publiek kwam niet specifiek voor die optredens, maar voor meer dan dat.

Over dit onderwerp werd eerder geprocedeerd met soms een tegenovergestelde uitkomst. Zie hiervoor de publicatie in NTFR 2023/1234. In zijn commentaar schrijft Dick Molenaar dat hij vindt dat dit aan het HvJ EU moet worden voorgelegd, omdat de btw Europees geharmoniseerd is en Nederland het verlaagde btw-tarief voor 'toegang verlenen' conform de Europese richtlijn wil toepassen.

Btw