Publicatie jaarrekening

Nieuws

Standaardformulieren voor "grote" ANBI's per 1 januari 2021

03-06-2021

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) moeten binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een financiële verantwoording publiceren op hun eigen website of een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Vóór 1 juli a.s. moeten dus de gegevens van 2020 worden gepubliceerd.

De Belastingdienst heeft hiervoor een hulpmiddel gemaakt in de vorm van een standaardformulier. "Grote" ANBI's zijn verplicht om hier gebruik van te maken, voor kleine ANBI's is het optioneel.

"Grote" ANBI's zijn:

  • ANBI's die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen) en waarvan de totale baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000.
  • Niet-fondsenwervende ANBI's als de totale lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000.

Door de Belastingdienst zijn verschillende varianten ontwikkeld van het standaardformulier, afhankelijk van de vraag of het gaat om een algemene ANBI, fondswervende instellingen, kerkgenootschappen, onderwijsinstellingen, vermogensfondsen, volkshuisvesting en zorginstellingen. De standaardformulieren kunnen gedownload worden op de website van de Belastingdienst (standaardformulieren Belastingdienst).

Culturele instellingen met de ANBI-status kunnen het algemene formulier gebruiken (zie download hiernaast).

Het kost even tijd om het standaardformulier in te vullen, maar het voordeel is dat daarmee aan alle verplichtingen voldaan wordt. Wij raden aan om het formulier te gebruiken, want dan hoeft verder niets gepubliceerd te worden, ook geen jaarrekening.