Flag of Liechtenstein 19715

Nieuws

Nieuw belastingverdrag met Liechtenstein

02-07-2020

Op 3 juni 2020 heeft Nederland een belastingverdrag gesloten met Liechtenstein. Hierdoor zijn er nu 94 landen + de voormalige Nederlandse Antillen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft (zie bijlage). Dit is van belang voor organisatoren van optredens in Nederland, omdat artiesten uit verdragslanden niet onder de 20% Nederlandse loonheffing vallen.

In het belastingverdrag is een "normale bepaling" over artiesten en sporters opgenomen (artikel 16), inclusief een vrijstelling als meer dan 50% subsidie wordt ontvangen.

Belastingverdragen