Kirgizie vlag

Nieuws

Nieuw belastingverdrag met Kirgizië: nu 99 belastingverdragen

10-01-2024

Op 5 december 2023 is het belastingverdrag tot het vermijden van dubbele belasting tussen Nederland en Kirgizië ondertekend. Dit vervangt het oude verdrag met de Sovjet-Unie dat Kirgizië lange tijd is blijven gebruiken.

Hierdoor zijn er nu 99 landen + de voormalige Nederlandse Antillen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten. Wij hebben hierop ons overzicht aangepast (zie downloads bij dit artikel). Dit is van belang voor organisatoren van optredens in Nederland, omdat artiesten uit verdragslanden niet onder de 20% Nederlandse loonheffing vallen.

Dit betekent dat artiesten en sporters die in Kirgizië wonen en in Nederland als zelfstandige inkomsten uit optredens of sportbeoefening krijgen, geen 20% Nederlandse LB over hun inkomsten hoeven te betalen. Dit kan in de wereldmuziek soms voorkomen.