1280px Flag of Kosovo svg

Nieuws

Nederland sluit belastingverdrag met Kosovo

04-08-2020

Op 29 juli 2020 is het belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Kosovo gesloten. Het verdrag bevat een antimisbruikbepaling om te voorkomen dat het belastingverdrag alleen wordt gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Daarnaast zijn er onder meer afspraken gemaakt over de onderlinge uitwisseling van informatie en bijstand bij invordering van belastingen.

Hierdoor zijn er nu 95 landen + de voormalige Nederlandse Antillen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft (zie bijlage). Dit is van belang voor organisatoren van optredens in Nederland, omdat artiesten uit verdragslanden niet onder de 20% Nederlandse loonheffing vallen.

Belastingverdragen