Chilean flag 1102943 1280

Nieuws

Nederland sluit belastingverdrag met Chili

27-01-2021

Op maandag 25 januari 2021 is het belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Chili gesloten. Het verdrag is ondertekend door de Chileense minister van Financiën Briones.

Het verdrag bevat onder meer een antimisbruikbepaling om te voorkomen dat het belastingverdrag alleen wordt gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over de onderlinge uitwisseling van informatie en bijstand bij invordering van belastingen. Verder is er ook een arbitrage bepaling opgenomen.

Het belastingverdrag moet nu in Nederland en Chili de vereiste goedkeuringsprocedure doorlopen.

Hierdoor zijn er nu 96 landen + de voormalige Nederlandse Antillen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft (zie bijlage). Dit is van belang voor organisatoren van optredens in Nederland, omdat artiesten uit verdragslanden niet onder de 20% Nederlandse loonheffing vallen.

Belastingverdragen