Branche informatie bouw

Nieuws

Meer toezicht arbeidsrelaties in sectoren zorg en bouw

05-02-2020

Staatssecretaris van Financiën, de heer Vijlbrief, heeft in een brief van 4 februari jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over de sectorbenadering toezicht arbeidsrelaties (zie download).

Zoals bekend is er uitstel van handhaving van de Wet DBA tot 1 januari 2021. De Belastingdienst handhaaft tot die tijd beperkt, maar vanaf 2020 zijn de mogelijkheden van toezicht wel uitgebreid. Er kan worden gehandhaafd in de volgende gevallen:

  • als een opdrachtgever kwaadwillend is;
  • wanneer opdrachtgevers na constatering dat sprake is van een dienstbetrekking hun werkwijze niet binnen redelijke termijn aanpassen na aanwijzingen van de Belastingdienst.

Eerder is al aangekondigd dat de Belastingdienst extra inzet op het toezicht arbeidsrelaties voor de loonheffingen. Er zal nu worden gestart met het sectorbrede toezicht in sectoren waar bedrijven vaak met zelfstandigen werken, vaak sectoren met krapte op de arbeidsmarkt. Het doel van de sectorspecifieke benadering is om een goede naleving te krijgen. Er zal worden gewerkt met branche- of koepelorganisaties en het gaat in beginsel om het brede bereik van een hele sector. De zorg (ziekenhuizen, zelfstandige klinieken) en bouw (bouwprojecten, bemiddelingsbureaus en intermediaire partijen) zijn de eerste sectoren waarmee de Belastingdienst zal beginnen.

Naar verwachting zal in de tweede helft van 2020 worden bekeken of de benadering zal worden verbreed naar andere sectoren.

DBA Zelfstandigen Dienstbetrekking