Geschiedenis zzp

Nieuws

Kabinet ziet af van wettelijk minimumtarief voor zzp'ers / voortgang webmodule

17-06-2020

Nieuwe voortgangsbrief "werken als zelfstandige"

Op maandag 15 juni jl. is er een nieuwe voortgangsbrief "Werken als zelfstandige" gepubliceerd (zie downloads). Hierin wordt aangekondigd dat het kabinet afziet van een wettelijk minimumtarief voor zzp'ers en van een zelfstandigenverklaring voor zzp'ers die meer dan € 75 per uur vragen.

Wij vinden het een goede zaak dat er geen wettelijk minimumtarief komt, want deze regeling zou zorgen voor veel administratieve lasten om de uren en kosten goed vast te leggen en het zegt nog niets over een eventuele dienstbetrekking. Daarnaast vinden wij het ook positief dat er geen zelfstandigenverklaring zal komen, het gebruik van deze verklaring zou immers ook gekoppeld zijn aan een tarief per uur (administratieve lasten). Verder vonden wij het heel erg vooruitstrevend dat opdrachtgever en -nemer zelf het bestaan van een arbeidsovereenkomst opzij zouden kunnen zetten, door een bepaald uurtarief te hanteren.

Webmodule

Het kabinet gaat wel door met de zogenoemde webmodule (zie downloads). Hiermee probeert het een instrument te ontwikkelen om opdrachtgevers duidelijkheid en waar mogelijk zekerheid te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. De webmodule zou moeten leiden tot één van de volgende uitkomsten:

  • Opdrachtgeversverklaring afgeven
  • Indicatie voor dienstbetrekking
  • Geen opdrachtgeversverklaring, geen indicatie dienstbetrekking (geen oordeel mogelijk)

Uit de eerste testfase van de webmodule blijkt dat het in 25% van de gevallen duidelijk is dat iemand zelfstandige is, bij 48% van de gevallen bestaat er eigenlijk een arbeidsovereenkomst en in 27% van de gevallen kan de webmodule geen uitsluitsel geven. Deze uitkomst is wat ons betreft geen verassing. Het laat zien hoe complex de beoordeling van een arbeidsrelatie is als in 27% van de gevallen geen oordeel mogelijk is. Voor deze gevallen biedt ook de webmodule dus geen oplossing. Dat bijna de helft van de geteste gevallen wel in dienstbetrekking lijkt te werken is ook niet vreemd, want er is geen toezicht geweest in de 10 jaar VAR en 4 jaar uitstel van handhaving Wet DBA, dus veel werknemers hebben kunnen overstappen naar het fiscaal veel aantrekkelijker ondernemerschap en voelen zich daardoor veel vrijer. Er wordt gedaan alsof dat slecht zou zijn, maar het heeft ook voor veel zeer gemotiveerde werkenden gezorgd.

In het najaar zal naar verwachting gestart gaan worden met de webmodule als pilot. Deze kan dan door iedereen gebruikt worden, maar opdrachtgevers kunnen in de pilotfase nog geen zekerheid ontlenen aan de uitkomst van de webmodule.

Het voorstel is dat de webmodule voor opdrachtgevers niet verplicht wordt om te gebruiken, omdat deze bedoeld is als hulpmiddel voor opdrachtgevers die twijfelen aan de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Wanneer uit de webmodule volgt dat er een opdrachtsgeversverklaring kan worden afgegeven, kan de opdrachtgever hier zekerheid aan ontlenen, maar alleen als de vragen in de webmodule naar waarheid zijn ingevuld en er in de praktijk dienovereenkomstig wordt gewerkt. Dit geeft dus eigenlijk nog niet de gewenste zekerheid, want de Belastingdienst kan er op terugkomen. Daarnaast zou de webmodule eigenlijk voor elke opdracht moeten worden ingevuld en dat is veel werk. Tot slot is de vragenlijst erg ingewikkeld.

Kortom, de webmodule lijkt ook nog niet de gewenste oplossing voor het beoordelen van arbeidsrelaties.

Handhavingsmoratorium

Het huidige handhavingsmoratorium loopt af op 1 januari 2021. Het kabinet zal in het najaar een beslissing nemen over verdere verlenging hiervan, maar het lijkt erop dat het uitstel van handhaving ook na 1 januari 2021 nog zal blijven gelden.

Zelfstandigen Dienstbetrekking