Bigstock Dba Letters or Doctor Of Busi 109831892

Nieuws

Hoe werkt de artiestenregeling na 1 mei 2016 (na afschaffing van de VAR)

26-04-2016

Per 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft en daarmee verdwijnt deze mogelijkheid om uit de artiestenregeling te stappen. Met de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) worden er alternatieven geboden voor artiesten en die worden in het bijgaande stuk besproken.

Samenvattend:

  1. Er zijn twee goede mogelijkheden gecreëerd om per 1 mei 2016 de afschaffing van de VAR op te vangen
  2. Wel is het eerst belangrijk om vast te stellen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, want dan zou er wel verloond moeten worden (als werknemer)
  3. Als er geen dienstbetrekking is kan de afweging gemaakt worden of de artiestenregeling gunstig is om te gebruiken. Dat kan eventueel via een verloningsbureau
  4. Om uit de artiestenregeling te stappen zijn er twee manieren om de VAR-wuo te vervangen, namelijk met een goedgekeurde modelovereenkomst of eigen verklaring, bij de bevestiging van het optreden + op de factuur
  5. Verder verandert er niets aan de artiestenregeling
  6. De nieuwe regels voor artiesten gaan al direct in per 1 mei 2016. Alleen voor de beoordeling of er misschien sprake zou zijn van een dienstbetrekking geldt een overgangsperiode van een jaar.

Bij gezelschappen die de eigen verklaring willen gebruiken, zal wel een lijst met namen en adressen van de artiesten moeten worden toegevoegd. Zie downloads voor een beschrijfbare PDF van zo'n lijst.

Laat het ons weten als hier vragen over of opmerkingen bij zijn: all@allarts.nl.

DBA Dienstbetrekking Ondernemerschap