Bigstock Dba Letters or Doctor Of Busi 109831892

Nieuws

Hoe gaat het intussen met de Wet DBA?

28-06-2019

Hoe gaat het met de Wet DBA? Deze week verschenen er twee brieven aan de Tweede Kamer en de discussienota van de Commissie-Borstlap. Daarvan hebben we een samenvatting gemaakt en onze conclusies gegeven. Zie de bijlagen, met daarin ook de volledige stukken.

Samenvatting en conclusies:

  1. Het uitstel van de handhaving wordt met een jaar verlengd tot 1 januari 2021.
  2. Er komt een opt-out voor de bovenkant van de markt met uurtarieven vanaf € 75. Maar eigenlijk zijn die zzp'ers niet het probleem van de Wet DBA.
  3. Er komt een minimumuurtarief van € 16. Dat is positief, maar het zegt nog niets over de vraag of een freelancer misschien als werknemer in dienstbetrekking zou werken.
  4. Met een webmodule zal in de toekomst beoordeeld kunnen worden of een freelancer als werknemer in dienstbetrekking werkt of niet. Dat klinkt hoopvol, maar niet voor alle arbeidsverhoudingen is er een eenduidige uitkomst, zoals in 2016 bleek met de modelovereenkomsten. Dat was de belangrijkste reden voor het opschorten van de handhaving.
  5. Zzp’ers houden netto veel meer over dan werknemers, van hetzelfde bruto-inkomen. Dat komt door de ruime fiscale aftrekposten en de optionele verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw. Zolang hier niets aan gedaan wordt, willen veel freelancers die eigenlijk werknemers zijn liever als zelfstandigen werken.
  6. De Belastingdienst heeft slechts 23% van de modelovereenkomsten goedgekeurd en wordt ongeduldig over het uitstel van de handhaving, maar moet zich daar nog wel aan houden. Er is een kleine aanscherping per 2020, maar die stelt eigenlijk weinig voor.

Bij elkaar lijkt het niet dat er aanpassing komt van de begrippen 'gezag' en 'persoonlijk arbeid verrichten', want daarvoor worden nog dezelfde teksten gebruikt als bij de BGL (beschikking Geen Loonheffingen) en Wet DBA. Hierdoor zijn veel zzp'ers schijnzelfstandig en zouden ze als werknemer in dienst moeten. Maar maatschappelijk lijkt dat ongewenst, gezien de opstand in 2016 tegen de Wet DBA.

Dit wordt mede beinvloed door de grote voordelen van zelfstandigen t.o.v. werknemers. Maar hiervoor bestaat maar weinig rechtvaardiging, dus het verschil zou (aanzienlijk) verkleind kunnen worden. Dat zou de trek naar zelfstandigheid (sterk) verminderen.

Maar zolang het kabinet geen keuzes maakt blijft de handhaving van de Wet DBA uitgesteld, nu zelfs tot 1 januari 2021, dus nog 1,5 jaar. Intussen kan iedereen met zzp'ers blijven werken, mits kwaadwillendheid vermeden wordt, maar daarvoor is een pleitbaar standpunt voldoende. Pas als de Belastingdienst zich meldt zou er eventueel voor de toekomst aangepast moeten worden.

DBA Zelfstandigen Dienstbetrekking Ondernemerschap