Hof van justitie eu

Nieuws

Geen btw-plicht commissaris (en toezichthouder of bestuurslid)

18-07-2019

Uitspraak Hof van Justitie EU

Het Hof van Justitie EU heeft op 13 juni jl. een uitspraak gedaan over de btw-plicht van een lid van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC). Het ging om een commissaris bij een stichting die hiervoor een vergoeding ontvangt. Daarnaast is hij in dienstbetrekking als gemeenteambtenaar. Het Hof van Justitie EU is van mening dat de commissaris geen werknemer is van de stichting, maar ook niet zelfstandig een economische activiteit verricht en daarnaast zou er sprake zijn van een verhouding van ondergeschiktheid in de uitoefening van zijn activiteiten als commissaris. Het RvC-lid is dus geen werknemer, maar ook geen ondernemer voor de btw.

Geen btw-ondernemer

Dit is een opvallende uitspraak van het Hof van Justitie EU, omdat commissarissen sinds 2013 juist onder druk van de Europese Commissie btw-ondernemer moesten worden. Zij moesten dus btw gaan rekenen, ook al hadden ze maar één commissariaat. Voordeel was wel dat ze kosten in aftrek konden geen brengen, maar daar stond tegenover dat ze btw-aangifte moesten gaan doen.

Toepassing KOR

Veel commissarissen maken nu gebruik van de kleine ondernemersregeling (hierna: KOR), omdat ze minder dan € 1.345 btw per jaar factureren. Sommigen hebben zich zelfs laten ontheffen van de administratieve verplichtingen van de btw. Vanaf 2020 gaat de KOR een vrijstelling van btw geven voor een omzet tot € 20.000. Maar met deze uitspraak van het Hof van Justitie EU lijkt dit niet meer nodig voor commissarissen.

Ook voor RvT-leden en bestuursleden

De uitspraak van het Hof van Justitie EU lijkt ons ook van toepassing of RvT- en bestuursleden in de cultuursector. Zij zijn geen werknemers, maar ook niet zelfstandig genoeg voor het btw-ondernemerschap. Dat alles natuurlijk als een RvT- of bestuurslid een vergoeding ontvangt.

Btw Commissaris btw-ondernemer HvJ EU