Cyprus flag

Nieuws

Geen artikel 17 voor artiesten en sporters in nieuwe belastingverdrag met Cyprus

18-06-2021

Op 1 juni 2021 is een belastingverdrag tot het vermijden van dubbele belasting gesloten tussen Nederland en Cyprus. Bijzonder is dat er geen artikel 17 voor artiesten en sporters is opgenomen (zie downloads voor tekst van het verdrag).

In het kader van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (en eerder) hebben wij veel geschreven over de bepaling voor artiesten en sporters in de Nederlandse belastingverdragen. Met artikel 17 mag het land van het optreden het inkomen van buitenlandse sporters en artiesten belasten. Maar het woonland heft ook belasting en dat zorgt voor veel administratieve lasten en het risico van dubbele belastingheffing. Vaak wordt namelijk in het buitenland meer belasting betaald dan in Nederland verrekend kan worden, als die verrekening al zou lukken. Veel Nederlandse en sporters hebben hier last van, waardoor zij minder netto-inkomen overhouden dan wanneer ze alleen in Nederland zouden werken.

Wij vinden het heel positief dat het gelukt is om artikel 17 niet in het belastingverdrag met Cyprus op te nemen. Tot nu toe was dat alleen met Ethiopië (2011) en Irak (2019) gelukt. Vorig jaar nog schreef de Staatssecretaris van Financiën in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid dat hij de strijd wilde opgeven, maar de Tweede Kamer heeft hem omgepraat en het nieuwe verdrag met Cyprus zonder artikel 17 lijkt daar het eerste mooie gevolg van.

Buitenland Dubbele belastingheffing Nederlandse artiesten Belastingverdragen Voetbal eSports Buitenlandse artiesten in Nederland Nederlandse artiesten in het buitenland Withholding tax Tax treaty Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020