Menno snel lg

Nieuws

Discussie over fiscale knelpunten voor grensarbeiders

21-10-2019

Momenteel bespreekt de Tweede Kamer de fiscale knelpunten van grensarbeiders met de Staatssecretaris van Financien. Hierover zijn al enkele rapporten verschenen en de staatssecretaris heeft zijn visie daarop verwoord in de Kamerbrief van 29 september j.l. (zie bijgaande download).

Dit onderwerp speelt ook sterk voor Nederlandse artiesten en sporters met buitenlandse optredens, maar zij worden vreemd genoeg niet genoemd in de rapporten en Kamerbrief. Daarom hebben wij een brief gestuurd naar de Staatssecretaris van Financien, met zowel de problemen als de mogelijke oplossingen (zie bijgaande downloads). We hebben deze brief ook naar de Tweede Kamer gestuurd.

Past bij de Update van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid, die binnenkort zou moeten verschijnen. Wordt dus vervolgd.

Buitenland Nederlandse artiesten