Belgie grensbord

Nieuws

Column in het Weekblad voor Fiscaal Recht: "Artiesten en sporters niet in het belastingverdrag met België"

07-09-2023

Er staat géén artikel 17 voor artiesten en sporters in het nieuwe belastingverdrag tussen België en Nederland. Wij schreven dat reeds op 21 juni jl. op deze website. In het Weekblad voor Fiscaal Recht staat nu een column van Dick Molenaar over dit opmerkelijke feit, waaraan in de fiscale literatuur verder geen aandacht besteed lijkt te gaan worden. En dat terwijl het juist een belangrijke ontwikkeling is en een nieuwe trend volgt in de Nederlandse belastingverdragen.

Nederland maakt hiermee werk van de benadering van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid zoals toegezegd in de Tweede Kamer. Eigenlijk wilde de Staatssecretaris van Financiën in 2020 terug naar het opnemen van artikel 17, nadat hij in 2011 juist had bepaald daarvan af te willen, maar in 2021 heeft hij in de Tweede Kamer toegezegd toch te proberen het artikel zoveel mogelijk weg te laten. Dat was al gelukt met Cyprus en nu dus ook met België.

We hebben geen artikel 17 voor artiesten en sporters nodig in belastingverdragen.

Verrekening Dubbele belastingheffing Belastingverdragen Buitenlandse artiesten in Nederland Nederlandse artiesten in het buitenland Withholding tax Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020