Weekblad voor Fiscaal Recht

Nieuws

Artikel "Sporters, artiesten en de belastingheffing van de digitale economie"

22-04-2021

Vandaag verscheen in het Weekblad voor Fiscaal Recht het artikel "Sporters, artiesten en de belastingheffing van de digitale economie", geschreven door Michelle Klootwijk en Dick Molenaar (zie ook download hiernaast). Het laat zien dat de internationale belastingheffing van sporters en artiesten sterk lijkt op de plannen voor de digitale economie. Daarmee kan worden geleerd van de bestaande belastingproblemen voor sporters en artiesten, maar kunnen zij hopelijk ook meeliften op de oplossingen van Pillar One and Two van de OESO voor de digitale economie.

Het lijkt om twee verschillende onderwerpen te gaan, maar de gelijkenissen in belastingheffing zijn heel opvallend, namelijk een bronheffing in het bron/werkland en problemen met voorkoming van dubbele heffing in het woon/vestigingsland. Wel zijn de tarieven van die bronbelasting voor sporters en artiesten veel hoger dan voor digitale ondernemingen.

Bij esports komen beide onderwerpen juist samen.

Ook zijn de oplossingen vergelijkbaar, zoals een minimumdrempel om de kleinere niet op te zadelen met hoge administratieve lasten. Maar sporters en artiesten zouden ook wel zo'n Pillar One and Two willen, zoals de OESO ontwikkelt voor digitale bedrijven.

En als het tot een Multilateraal Instrument (MLI) komt om de wijzigingen in een keer in alle belastingverdragen door te voeren, zouden sporters en artiesten dat ook graag willen voor de verbeteringen voor artikel 17 OESO MV.

Kortom, de oproep is: neem behalve de digitale ondernemingen ook de belastingproblemen van de internationale sporters en artiesten serieus.