Weekblad voor Fiscaal Recht

Nieuws

Artikel in het WFR: 'Artiesten en sporters in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid'

16-07-2020

Sinds 29 mei 2020 is de nieuwe Notitie Fiscaal Verdragsbeleid (NFV) in behandeling bij de Tweede en Eerste Kamer. Een deel daarvan gaat over internationaal werkende artiesten en sporters. Er gaat veel fout bij hun belastingheffing en dat kan worden verholpen, maar Nederland loopt international tegen onbegrip aan.

In dit artikel in het Weekblad voor Fiscaal Recht (zie download hiernaast) wordt besproken dat Nederland toch moet blijven proberen het kwalijke artikel 17 uit zijn belastingverdragen te houden. Met België is er een kans om dat te laten lukken, want daarmee wordt momenteel gepraat over een nieuw belastingverdrag.

Mochten andere landen toch volharden in zo'n artikel 17, dan biedt de OESO meer mogelijke beperkingen dan Nederland nu noemt in de NFV. En Nederland kan ook zelf eenzijdig maatregelen ter verbetering treffen, waardoor de problemen verholpen worden.

Het is echt een slecht voornemen om te gaan onderzoeken of de Nederlandse belasting voor buitenlandse artiesten en sporters weer ingevoerd zou kunnen worden. Die heffing werd afgeschaft in 2007, want hij leverde weinig op en zorgde voor veel administratieve lasten. Dat kan Nederland beter niet weer gaan doen.

Buitenland Dubbele belastingheffing Nederlandse artiesten Belastingverdragen Buitenlandse artiesten in Nederland Nederlandse artiesten in het buitenland Withholding tax Tax treaty Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020