Royalty free music Instrumental

Nieuws

Artiestentabellen 2020

27-01-2020

In de downloads kunt u vinden:

  • 2020 - artiestentabel: gespecificeerde netto-bruto berekening
  • 2020 - simpel % netto-bruto: een tabel met uitsluitend het percentage dat boven het nettobedrag komt om tot de totale werkgeverslasten te komen
  • 2020 - met KVR: een tabel waartin de maximale kleinevergoedingsregeling van 163 euro per optreden is afgetrokken alvorens de LB en premies berekend worden

Ten opzichte van 2019 is de brutogage iets gestegen, omdat het tarief loonbelasting een kleine stijging laat zien van 36,65% naar 37,35%.

Een verschil is verder dat er in 2020 niet meer wordt gewerkt met sectorpremie (voor culturele instellingen). Daarnaast is door de Wet Arbeidsmarkt in Balans de premie algemeen werkloosheidsfonds (Awf) aanzienlijk gestegen, omdat het gaat om contracten voor korte duur. De premie bedraagt nu 7,94%. Tot slot laat de premie Werkhervattingskas (Whk) en de WAO/WIA-premie een kleine stijging zien.


Artiestentabellen