Dansen 560x373

Nieuws

Artiestentabellen 2019

27-02-2019

In de downloads kunt u vinden:

  • 2019 - artiestentabel: gespecificeerde netto-bruto berekening
  • 2019 - simpel % netto-bruto: een tabel met uitsluitend het percentage dat boven het nettobedrag komt om tot de totale werkgeverslasten te komen
  • 2019 - met KVR: een tabel waartin de maximale kleinevergoedingsregeling van 163 euro per optreden is afgetrokken alvorens de LB en premies berekend worden

Ten opzichte van 2017 is de brutogage iets gestegen, omdat het tarief loonbelasting een kleine stijging laat zien van 36,55% naar 36,65%.

De tabellen laten ook wijzigingen zien voor de werkgeverslasten. De premie sectorfonds wachtsgeld is verder verlaagd van 5,39% naar 3,95%. Dit is de premie voor sector 54, categorie 01 (Culturele instellingen, Premiegroep kort), die wordt vermeld in de Nieuwsbrief loonheffingen 2018 van de Belastingdienst. Ook de WAO/WIA-premie en de premie Werkhervattingskas (Whk) is gedaald. De premie algemeen werkloosheidsfonds (Awf) laat echter een stijging zien.

Artiestentabellen