Nieuws

Artiestenregeling en ondersteuning in Corona crisis: TOFA-regeling gaat door

03-06-2020

UPDATE 3 juni 2020

Vandaag heeft Minister Koolmees aan de Tweede Kamer laten weten dat hij het UWV de opdracht geeft om de TOFA-regeling daadwerkelijk in te voeren. Zie bijlage voor de brief.

Helaas is het bedrag omlaag gegaan van naar max. 550 per maand. Voorwaarde is dat de artiest in februari 2020 minstens 400 bruto moeten hebben verdiend (volgens de artiestenregeling). De uitkering kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd. Eigen inkomsten in de maanden maart en verder zullen worden verrekend.

Waarschijnlijk kunnen vanaf 22 juni aanvragen bij het UWV worden ingediend.


UPDATE 2 juni 2020

Het Ministerie van Sociale Zaken is bezig om een ondersteuningsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) op te zetten, die zal worden uitgevoerd door het UWV. Ook artiesten die onder de artiestenregeling vallen, zouden hiervan gebruik kunnen gaan maken. Het is de bedoeling dat aanvragen in juni kunnen worden gedaan en dat in juli uitkeringen gaan volgen. In het voorstel wordt gesproken over een maximumuitkering van 600 euro per maand, maar de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om dit hoger te krijgen.

Zie twee bijgaande stukken.

UPDATE 8 mei 2020

Van Judith Tielen (VVD) kregen wij het volgende antwoord op onze vervolgmail over de ondersteuning van artiesten die onder de artiestenregeling vallen:

---------------------------------

Geachte heer Molenaar,

Dank voor uw bericht. Ten opzichte van ons vorige mailcontact is de stand van zaken nog hetzelfde, alhoewel ik weet dat er hard aan gewerkt wordt om de groep mensen waar u naar verwijst iets te kunnen bieden.

Dat blijkt echter een stuk ingewikkelder in de uitvoering dan ook ik af en toe denk. Maar weet dus dat er oog is voor de groep mensen waar u naar verwijst in uw emailbericht. Of en op welke termijn dat ook tot een formele regeling leidt, weet ik niet.

Vriendelijke groeten,

Judith Zs.C.M. Tielen

Tweede Kamerlid namens de VVD

----------------------------------

Wordt vervolgd, we hopen op een goede en snelle uitkomst.


------------------------------------------------------------------------------------------


Bericht van 18 april 2020

Kunnen artiesten die onder de artiestenregeling vallen gebruikmaken van een financiële ondersteuning in deze Corona crisis?

- Niet van de NOW voor werkgevers, want deze artiesten zijn geen gewone werknemers en zullen dus niet in dienst gehouden worden.

- Niet van TOZO voor zelfstandigen, want deze artiesten staan meestal niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wel geven ze meestal hun inkomen aan als winst uit onderneming, dus ze zijn wel ondernemers.

Deze artiesten zouden WW moeten aanvragen bij het UWV, want ze zijn voor hun optredens verzekerd geweest. Maar voldoen ze wel aan de eis van 26 weken werk in de laatste 36 weken? En zo ja, dan is het dagloon voor de WW meestal lager dan de bijstand.

Kans is groot dat artiesten die onder artiestenregeling vallen geen financiële ondersteuning kunnen krijgen in deze Corona crisis.

Dit is afgelopen week ter sprake gekomen in de Tweede Kamer, op initiatief van Gijs van Dijk (PvdA). Zie hiervoor vraag 93 van de vragen/antwoorden van 10 april 2020. Ook andere partijen maken zich zorgen, zoals blijkt uit de vragen 148 en 149 én uit de brede ondersteuning van de motie Van Dijk, die deze week werd aangenomen.

Wij hebben het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover begin deze week ook geschreven.

Benieuwd wat er uit gaat komen.