Nieuws

Artiestenregeling en ondersteuning in Corona crisis

18-04-2020

UPDATE 8 mei 2020

Van Judith Tielen (VVD) kregen wij het volgende antwoord op onze vervolgmail over de ondersteuning van artiesten die onder de artiestenregeling vallen:

---------------------------------

Geachte heer Molenaar,

Dank voor uw bericht. Ten opzichte van ons vorige mailcontact is de stand van zaken nog hetzelfde, alhoewel ik weet dat er hard aan gewerkt wordt om de groep mensen waar u naar verwijst iets te kunnen bieden.

Dat blijkt echter een stuk ingewikkelder in de uitvoering dan ook ik af en toe denk. Maar weet dus dat er oog is voor de groep mensen waar u naar verwijst in uw emailbericht. Of en op welke termijn dat ook tot een formele regeling leidt, weet ik niet.

Vriendelijke groeten,

Judith Zs.C.M. Tielen

Tweede Kamerlid namens de VVD

----------------------------------

Wordt vervolgd, we hopen op een goede en snelle uitkomst.


------------------------------------------------------------------------------------------


Bericht van 18 april 2020

Kunnen artiesten die onder de artiestenregeling vallen gebruikmaken van een financiële ondersteuning in deze Corona crisis?

- Niet van de NOW voor werkgevers, want deze artiesten zijn geen gewone werknemers en zullen dus niet in dienst gehouden worden.

- Niet van TOZO voor zelfstandigen, want deze artiesten staan meestal niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wel geven ze meestal hun inkomen aan als winst uit onderneming, dus ze zijn wel ondernemers.

Deze artiesten zouden WW moeten aanvragen bij het UWV, want ze zijn voor hun optredens verzekerd geweest. Maar voldoen ze wel aan de eis van 26 weken werk in de laatste 36 weken? En zo ja, dan is het dagloon voor de WW meestal lager dan de bijstand.

Kans is groot dat artiesten die onder artiestenregeling vallen geen financiële ondersteuning kunnen krijgen in deze Corona crisis.

Dit is afgelopen week ter sprake gekomen in de Tweede Kamer, op initiatief van Gijs van Dijk (PvdA). Zie hiervoor vraag 93 van de vragen/antwoorden van 10 april 2020. Ook andere partijen maken zich zorgen, zoals blijkt uit de vragen 148 en 149 én uit de brede ondersteuning van de motie Van Dijk, die deze week werd aangenomen.

Wij hebben het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover begin deze week ook geschreven.

Benieuwd wat er uit gaat komen.