Header DJ

Naslag

Buitenlandse artiesten en sporters in Nederland

17-12-2020

Hoe werkt de belastingheffing van buitenlandse artiesten en sporters in Nederland? Zie hiervoor het artikel in het Vakblad Grensoverschrijdend Werken.

Hoe werkt de belastingheffing van buitenlandse artiesten en sporters in Nederland? Zie hiervoor het bijgaande artikel in het Vakblad Grensoverschrijdend Werken.

Met welke landen Nederland een belastingverdrag heeft gesloten kunt u vinden op https://www.allarts.nl/naslag/....

Buitenland Sport Zelfstandigen Dubbele belastingheffing Dienstbetrekking Ondernemerschap Belastingverdragen Artiestenregeling Buitenlandse artiesten in Nederland Withholding tax Tax treaty Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020