Naslag

Handleiding Artiestenregeling

19-09-2018

Op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en - Festivals (VNPF) hebben wij een nieuwe Handleiding Artiestenregeling geschreven. Zie bijlage + bijbehorende stukken. Het gaat om:

  • Handleiding Artiestenregeling
  • Wetteksten
  • Frequently Asked Questions (FAQ)
  • Voorbeeld van een inhoudingsplichtigenverklaring (IPV)
  • Eigen verklaring VNPF (opt-out)
  • Lijst met verdragslanden
  • Gageverklaring
Artiestenregeling