Artikel

Commentaar NL Fiscaal 2017/1393: Terechte heffing excessieve vertrekvergoeding over transfersom voetballer

21-06-2017

Voetbal