04-07-2010 / Is pokeren een kansspel of behendigheidsspel?

Rechtbank Den Haag deed afgelopen vrijdag uitspraak over de vraag of pokeren een kansspel of behendigheidsspel is. Opvallend dat dit nu weer aan bod komt, want de Hoge Raad heeft eerder in 1998 besloten dat pokeren als kansspel moet worden betiteld, waardoor de restricties van de Wet op de kansspelen gelden en er legaal alleen in de Holland Casino’s mag worden gepokerd. Daarentegen kan een behendigheidsspel door iedereen georganiseerd worden en is een vergunning slechts nodig als de openbare orde in geding zou komen.

Fiscale gevolgen
Inkomsten uit kansspelen worden belast met 29% kansspelbelasting, mits zij meer bedragen dan € 454. Er is geen mogelijkheid van kostenaftrek of verrekening van verliezen uit andere keren dat aan het kansspel werd meegedaan. Behendigheidsspelen daarentegen vallen onder de inkomstenbelasting, waar de tarieven oplopend zijn (33%, 42% en 52%), maar wel de verliezen uit andere keren mogen worden verrekend en de beroepskosten mogen worden afgetrokken. Daarnaast bestaan er voor ondernemers nog extra aftrekposten, zoals de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigen- en startersaftrek.
Het lijkt er sterk op dat de inkomstenbelasting gunstiger is voor pokeraars, vooral omdat pokeren een gesloten systeem is, waarin alleen deelnemers geld inleggen en er geen geld van buiten komt (zoals bijvoorbeeld bij golf, tennis en schaken) en verliezen dus ook vaak zullen voor-komen. Dit betekent dat ook fiscaal pokeraars baat zullen hebben bij de overgang van kansspel naar behendigheidsspel.

Internationaal
Als de discussie over pokeren internationaal verschillend uitpakt zou dubbele belastingheffing kunnen gaan ontstaan. Tot nu toe is dat niet zo, want volgens een onderzoek van het College van toezicht op de kansspelen zou pokeren in 33 andere Europese landen als kansspel worden gezien. Mocht in Nederland pokeren echter als behendigheidsspel gaan gelden, dan zullen de buitenlandse pokerwinsten onder de Nederlandse inkomstenbelasting gaan vallen. De in het buitenland geheven kansspelbelasting is dan niet verrekenbaar op grond van de Nederlandse belastingverdragen, omdat kansspelbelasting niet in de belastingverdragen wordt genoemd.
Wel kan de Nederlandse pokeraar een beroep doen op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, waarin de kansspelbelasting wel wordt genoemd (art. 1) en een speciale regeling geldt voor sporters (art. 13). Met deze Eenzijdige regeling kan dan toch dubbele belastingheffing zoveel mogelijk worden voorkomen. Alhoewel het ook voor de hand ligt dat de buitenlandse kansspelbelasting, die van de pokerinkomsten wordt geheven en geen rekening houdt met verliezen en beroepskosten, meer bedraagt dan de verschuldigde Nederlandse inkomsten-belasting. Dit surplus mag worden gestald en voortgewenteld naar volgende jaren. Maar het is sterk de vraag of het daar dan wel tot verrekening zal komen. Zo blijft het gevaar van gedeeltelijk dubbele belastingheffing dan toch bestaan.
 

Categorie: Diversen

« Terug