03-05-2010 / Vrijstelling van bronheffing tijdens Olympische Spelen

Het IOC heeft het initiatief overgenomen, dat geen bronheffing meer wordt toegepast op inkomsten van sporters (en artiesten). Aan Vancouver (2010) en Londen (2012) werd de voorwaarde gesteld dat zij de Olympische Spelen alleen konden krijgen als zij zouden afzien van een bronheffing op de inkomsten van de sporters. Dat scheelt veel administratief gedoe en neemt het risico van gedeeltelijke dubbele belastingheffing weg. Canada en het Verenigd Koninkrijk zien daarmee af van het recht om belasting te heffen, zoals dat voortvloeit uit hun nationale wetten én uit art. 17 van de belastingverdragen.

De vrijstelling is zo ruim geformuleerd, dat sporters die in een belastingparadijs (zoals Monaco) wonen, er ook gebruik van kunnen maken. Dat lijkt ons niet de bedoeling.

Sporters uit landen die in het belastingverdrag met Canada en/of het Verenigd Koninkrijk de vrijstellingsmethode ter voorkoming van dubbele belasting hebben afgesproken krijgen een onverwacht voordeel. Tegenover de vrijstelling van Canada en het Verenigd Koninkrijk hoeven ze ook in eigen land geen belasting te betalen. Een voorbeeld is het belastingverdrag Zwitserland-Canada. Nederland had de vrijstellingsmethode opgenomen in het belastingverdrag met het Verenigd Koninkrijk, maar heeft inmiddels een nieuw belastingverdrag met het VK gesloten, waarin de verrekeningsmethode voor art. 17-inkomsten is opgenomen. Dit verdrag ligt momenteel voor ratificatie bij de parlementen.

Categorie: Nederlandse artiesten in het buitenland

« Terug