12-02-2018 / Handhaving Wet DBA verder uitgesteld tot 1-1-2020, maar kwaadwillenden eerder aangepakt

 

De handhaving van de Wet DBA is officieel verder uitgesteld tot 1 januari 2020. Dit was al de verwachting na het Regeerakkoord, maar is afgelopen vrijdag ook officieel bekendgemaakt (zie brief in downloads).

In 2018 zal het kabinet in overleg met alle partijen komen tot een nieuw wetsvoorstel, dat begin 2019 aan de Raad van State zal worden voorgelegd en daarna bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Na goedkeuring zal de wet gefaseerd worden ingevoerd, dus dat zal nog wel tot na 1 januari 2020 duren.

Wel wordt na 1 juli 2018 de handhaving enigszins aangescherpt, want de Belastingdienst gaat iets beter op kwaadwillenden letten. De Tweede Kamer heeft met moties aan het kabinet gevraagd om daar meer tegen op te treden en dat gaat gebeuren. De nieuwe definitie van "kwaadwillend" wordt vanaf 1 juli 2018:

  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid

Aan alledrie de voorwaarden moet zijn voldaan, dus de Belastingdient heeft een extra zware bewijslast, maar het is toch wel ruimer dan de maximaal 10 gevallen kwaadwillenden waarover Staatssecretaris Wiebes in november 2016 nog sprak. 

Wij adviseren nog hetzelfde aan opdrachtgevers van zelfstandigen:

Hiermee hoeft een opdrachtgever niet als kwaadwillend (volgens de nieuwe definitie) te worden aangemerkt. 

 

(Wellicht ten overvloede: dit verdere uitstel doet niets af aan de wijziging van de artiestenregeling per 1 mei 2016, zoals wij beschreven in ons nieuwsbericht van 26 april 2016, want die is al helemaal in werking getreden en werkt goed.)

Categorie: Dienstbetrekking of ondernemerschap

« Terug