03-01-2018 / Nieuwe artiestentabellen 2018

 

Vandaag hebben wij de artiestentabellen 2018 gemaakt. In de downloads kunt u vinden:

2018 - artiestentabel: gespecificeerde netto-bruto berekening
2018 - simpel % netto-bruto: een tabel met uitsluitend het percentage dat bovenop het nettobedrag komt om tot de totale werkgeverslasten te komen
2018 - met KVR: een tabel waarin de maximale kleinevergoedingsregeling van 163 euro per optreden is afgetrokken alvorens de LB en premies berekend worden

In vergelijking met 2017 is de brutogage gelijk gebleven, omdat het tarief loonbelasting onveranderd is op 36,55%.

Wel zijn de werkgeverslasten iets lager: de premie sectorfonds wachtgeld is gelukkig verder verlaagd van 6,13% naar 5,39% (sector 54, culturele instellingen, premiegroep kort), maar zowel de premie algemeen werkloosheidsfonds (Awf) als de WAO/WIA-premie en de premie Werkhervattingskas (Whk) zijn enigszins gestegen. 

In de WAO/Whk-premie zit 6,77% WAO (incl. 0,50% kinderopvang) + 0,95% Whk = 7,72% totaal.

Categorie: Artiestenregeling (binnenland)

« Terug