21-04-2017 / Derde voortgangsrapportage over Wet DBA

 

Vandaag heeft de Staatssecretaris van Financiën de Derde Voortgangsrapportage over de Wet DBA aan de Tweede Kamer aangeboden (zie downloads). Daarin staat weinig nieuws (zoals verwacht), want Wiebes schrijft als volgt:

  • Handhaving blijft vooralsnog opgeschort tot 1 januari 2018.
  • Er worden nog wel modelovereenkomsten ter goedkeuring voorgelegd aan de Belastingdienst, maar het aantal loopt terug.
  • Voor de evt. herijking van de begrippen "vrije vervanging" en "gezagsverhouding" werkt een ambtelijke werkgroep van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een verkenning. Het rapport daarvan zou binnenkort klaar moeten zijn en wordt dan aan de informateur aangeboden, zodat het bij de formatie betrokken kan worden. Het zal ook naar de Tweede Kamewr gestuurd worden, dus openbaar worden.
  • Er zijn 10 'kwaadwillenden' in het vizier, die bewust met zelfstandigen werken die eigenlijk werknemers zijn. Er vindt onderzoek plaats of zij inmiddels hun werkwijze hebben aangepast.
  • Bij de rapportage zit een bijlage met cijfers van zelfstandigen over de periode 2011 t/m 2016.
  • Het is aan het nieuwe kabinet hoe verder wordt omgegaan met de Wet DBA, maar opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten wel voldoende tijd krijgen om zich aan nieuwe regels aan te passen.

 

Categorie: Artiestenregeling (binnenland)

« Terug