02-01-2017 / Nieuwe artiestentabellen 2017

 

Vandaag hebben wij de artiestentabellen 2017 gemaakt. In de downloads kunt u vinden:

2017 - artiestentabel: gespecificeerde netto-bruto berekening
2017 - simpel % netto-bruto: een tabel met uitsluitend het percentage dat bovenop het nettobedrag komt om tot de totale werkgeverslasten te komen
2017 - met KVR: een tabel waarin de maximale kleinevergoedingsregeling van 163 euro per optreden is afgetrokken alvorens de LB en premies berekend worden

In deze tabellen is een premie sectorfonds wachtgeld opgenomen van 6,13% (sector 54, categorie 01 (Culturele instellingen, Premiegroep kort)).
In de WAO/Whk-premie zit 6,66% WAO (incl. 0,50% kinderopvang) + 0,87% Whk = 7,53% totaal.

 

Categorie: Artiestenregeling (binnenland)

« Terug