18-11-2016 / Wet DBA tot 1-1-2018 in ijskast / wel artiestenregeling blijven oplossen

 

Vandaag heeft Staatssecretaris van Financiën Wiebes besloten om de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) voorlopig in de ijskast te zetten. Hij heeft de transitieperiode verlengd tot 1-1-2018, waardoor tot die datum iedereen nog op de oude manier kan blijven werken en de Belastingdienst bij controles geen naheffingen zal opleggen. Intussen gaat hij aan de slag om de begrippen "gezagsverhouding" en "vrije vervanging" duidelijker in te vullen en daarover verwacht hij begin 2017 te kunnen berichten. Hij schrijft enkele keren dat hij het arbeidsrecht van 1907 niet meer van de huidige tijd vindt. Zie de stukken hiernaast bij de downloads. 

Opluchting voor iedereen die moeite had met de beoordeling wel/geen dienstbetrekking, voorlopig kan de oude werkwijze nog gehanteerd worden en kunnen freelancers zonder problemen ingehuurd worden. Dat betekent rust totdat de herijking van de begrippen "gezagsverhouding" en "vrije vervanging" gepubliceerd is. Zou best kunnen dat het nieuwe kabinet zich hierover gaat buigen in het kader van herziening van het arbeidsrecht, dus dat er nog verder uitstel van de Wet DBA komt.

Voorwaarde voor de vrijwaring tot 1-1-2018 is wel dat opdrachtgevers goedwillend moeten zijn. Dus bij evidente dienstbetrekkingen zullen wel loonheffingen afgedragen moeten worden. Maar als er een oude VAR-wuo (of -dga) is of op een soortgelijke manier wordt gewerkt mag er wel bruto uitbetaald worden. Van kwaadwillende opdrachtgevers zal nog steeds worden nageheven. Zie punt 4 van de bijlage bij de Voortgangsrapportage.

Belangrijk over de artiestenregeling: daarvoor was de VAR-wuo (of -dga) een echte voorwaarde om niet onder de loonheffingen te vallen. Met dat de VAR per 1 mei jl. is afgeschaft kan niet meer op die manier uit de artiestenregeling worden gestapt, dus hiervoor geldt de transitieperiode niet. Maar er zijn twee prima oplossingen voorhanden om dit te vervangen, namelijk een van de twee goedgekeurde modelovereenkomsten gebruiken óf een eigen verklaring afgeven. Het is dus echt nodig om die te gebruiken, want daarvoor geldt geen uitstel tot 1-1-2018 ! Uitleg hierover kunt u vinden op http://www.allarts.nl/nl-NL/nieuws/251/aangepast-hoe-werkt-de-artiestenregeling-na-1-mei-2016-na-afschaffing-van-de-var.html

Categorie: Artiestenregeling (binnenland)

« Terug