17-03-2016 / ANBI-beschikking kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken

 

Op 4 maart jl. heeft de Hoge Raad de uitspraak gedaan dat de Belastingdienst een ANBI-beschikking met terugwerkende kracht kan intrekken en dat daaraan geen beperkingen zijn. Het ANBI-aanvraagformulier is te simpel voor de Belastingdienst om tot een bewuste standpuntbepaling te kunnen komen. En ook als de jaarstukken worden opgevraagd geeft dat de Belastingdienst nog te weinig inzicht om de activiteiten te kunnen beoordelen.

Dit vinden wij een verontrustende uitspraak, want veel culturele instellingen hebben de ANBI-status verkregen na het invullen van zo'n aanvraagformulier. Dat betekent echter dat als de Belastingdienst later zou vinden dat de culturele instelling niet aan de regels voor de ANBI-status voldoet, de ANBI-beschikking met terugwerkende kracht naar het begin kan worden ingetrokken.

Dit is anders als de ANBI-beschikking pas is verleend nadat de Belastingdienst bij de aanvraag stukken had opgevraagd, waaruit zij konden opmaken wat de activiteiten van de instelling zijn.

Op zich hoeven culturele instellingen niet direct te vrezen voor het intrekken van de ANBI-beschikking, want "cultuur" wordt in art. 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) genoemd als algemeen nuttig. Maar de ANBI-status is omgeven door veel regels waaraan voldaan moet worden en soms is de Belastingdienst erg grillig met zijn mening over culturele instellingen. Ik verwijs hiervoor naar enkele rechterlijke uitspraken over festivals die niet in het algemeen belang zouden werken of commerciële tarieven zouden hanteren (zie publicaties). Bij een eventuele intrekking is wel bezwaar en beroep mogelijk, maar de uitspraken laten zien dat sommige rechters in hun uitspraken ook afwijken van hetgeen de wetgever in toelichting op de Geefwet van 2012 heeft geschreven.

Zie bijgaande uitspraak van de Hoge Raad van 4 maart 2016 + commentaar.

Categorie: Geefwet, ANBI- en CI-status en VPB

« Terug