27-01-2016 / Hoe verder met de artiestenregeling na afschaffing VAR?

 

In december schreven wij over de onrust die was ontstaan over het mogelijk afschaffen van de VAR voor de artiestenregeling. Eerder hadden wij modelovereenkomsten ontwikkeld voor de organisaties in de podiumkunsten, maar het zou veel gedoe zijn om die telkens te moeten invullen en ondertekenen. Hierover is op 22 december een petitie aangeboden aan de Eerste Kamer, die daarover ook vragen heeft gesteld aan de Staatssecretaris van Financiën.

In zijn brief van maandag 18 januari heeft de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op deze kritiek. Hij wil duidelijk geen herinvoering van de zelfstandigheidsverklaring en schrijft dat er geen modelovereenkomst nodig is om uit de artiestenregeling te stappen, maar dat de artiest dat eenvoudig kan laten weten aan zijn opdrachtgever. Weliswaar moet het schriftelijk, maar dat kan ook per e-mail, want dat is ook schriftelijk. En het mag ook na het optreden, als het maar vóór de betaling van de gage gebeurt.

In de bijgaande downloads hebben wij het relevante deel van de brief van 18 januari 2016 en de concept-AMvB van 28 september 2015 opgenomen. 

Dit maakt het straks wel erg eenvoudig om uit de artiestenregeling te stappen. Maar het moet goed gebeuren en ons voorstel is om daarvoor de volgende tekst in een e-mail, brief of overeenkomst op te nemen (individueel resp. gezelschap). Wij hebben een uitgebreide én een korte tekst gemaakt:

 

Geen gebruik maken van artiestenregeling (uitgebreid)

(individueel)

Met dit optreden ontstaat geen dienstbetrekking, waardoor echter wel de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing zou zijn. Ik kies er als artiest voor om géén gebruik te maken van deze artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UB LB en art. 4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Door deze keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto aan mij betalen.

(gezelschap)

Met dit optreden ontstaat geen dienstbetrekking, waardoor echter wel de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing zou zijn. Wij kiezen er als artiestengezelschap voor om géén gebruik te maken van deze artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Deze keuze geldt voor alle leden van het gezelschap. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UB LB en art. 4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Door de keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto aan ons gezelschap betalen.

 

Geen gebruik maken van artiestenregeling (kort)

(individueel)

Ik kies er als artiest voor om géén gebruik te maken van de artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Door deze keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto aan mij betalen.

(gezelschap)

Wij kiezen er als artiestengezelschap voor om géén gebruik te maken van de artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Deze keuze geldt voor alle leden van het gezelschap. Door de keuze mag de opdrachtgever de gage voor het optreden bruto aan ons gezelschap betalen.
 

Maar het kan ook nog steeds met de goedgekeurde modelovereenkomsten (zie bijgaande link).

Let op dat als straks de VAR wordt afgeschaft, dit onderdeel voor artiesten gelijk in werking treedt ! Waarschijnlijk is dat per 1 mei a.s., zoals gisteren in de Eerste Kamer is besproken. Hiervoor geldt de overgangsperiode tot 1 mei 2017 namelijk niet. Dus artiesten die de artiestenregeling niet willen gebruiken moeten dat al per 1 mei a.s. goed duidelijk maken aan hun opdrachtgevers.

Het is overigens bepaald niet verplicht om uit de artiestenregeling te stappen. Artiesten kunnen voordeel hebben van het wel toepassen van de loonheffingen, waardoor al loonbelasting wordt afgedragen over de gage en de artiest verzekerd is voor de ZW, WW en WIA. Na afloop van het jaar kunnen zij dan hun inkomen toch aangeven als winst uit onderneming (met diverse aftrekposten). Dus het is zaak om een goede afweging te maken over de artiestenregeling. Er zijn diverse verloningsbureaus (Raakvlak, Artiestenverloningen, You Name It!, Tentoo, Kunstenaars Contract Bureau en anderen), die behulpzaam kunnen zijn bij de artiestenregeling en veel administratief werk uit handen kunnen nemen.

Let wel op dat de artiestenregeling alleen van toepassing is als een artiest niet als werknemer in dienstbetrekking werkt. Dus dat moet eerst beoordeeld worden voordat dit hele verhaal over de artiestenregeling geldt.

Categorie: Artiestenregeling (binnenland)

« Terug