27-01-2016 / Debat in Eerste Kamer over afschaffing VAR: wet lijkt door te gaan

 

Gisteren heeft de Eerste Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Hiermee wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers weer zelf moeten gaan beoordelen of in dienstbetrekking wordt gewerkt (en dus loonheffingen moeten worden afgedragen). Wel kunnen modelovereenkomsten worden goedgekeurd door de Belastingdienst, waarmee zekerheid wordt verkregen dat er geen dienstbetrekking bestaat. Maar dan moet wel overeenkomstig zo'n modelovereenkomst worden gewerkt, want anders telt de vrijwaring niet.

Op maandag 18 januari had de Staatssecretaris van Financiën nog antwoorden gegeven op de vragen van de Eerste Kamer van 18 december (zie bijgaande download).

In het debat van gisteren heeft de Staatssecretaris van Financiën toegezegd dat de ingangsdatum 1 mei 2016 zal worden, dus dat dan alle VAR's zullen vervallen, en dat de overgangsperiode tot 1 mei 2017 zal lopen. Maar hij zei ook dat "echte zure gevallen direct gecontroleerd zullen gaan worden".

Het plenaire debat van gisteren geeft inzicht welke partijen voor en tegen zijn, maar ook dat sommige partijen het nog niet weten (zie het verslag van het debat in de bijgaande download + bijgaande link):

  • D66, GroenLinks en de ChristenUnie zijn tegen en en dat zijn 17 zetels (van de 75). Zij hebben een motie ingediend om het wetsvoorstel aan te houden totdat er een standpunt van het Kabinet komt over de toekomst van de arbeidsmarkt (zie bijgaande download).
  • PvdA, PVV en SP zijn voor de nieuwe wet en dat zijn 26 zetels (van de 75).
  • Nog onduidelijk zijn de VVD (13 zetels), het CDA (12 zetels) en 50Plus (2), Partij voor de Dieren (2), SGP (2) en OSF (1).

De stemming is op dinsdag 2 februari. Voor een meerderheid in de Eerste Kamer zijn 38 voorstemmen nodig. Als de VVD het Kabinet (en zijn eigen staatssecretaris) steunt wordt die meerderheid behaald. Dat is ook het geval als het CDA voor stemt. Onze verwachting is dat met name de VVD niet zal tegenstemmen, dus dat het wetsvoorstel zal worden aangenomen. 

Categorie: Artiestenregeling (binnenland)

« Terug