18-12-2015 / Artikel in MBB: Minimumdrempel voor artiesten en sporters in belastingverdragen

 

In het Maandblad voor Belastingbeschouwingen (MBB) van december 2015 staat een artikel van Dick Molenaar met de titel "Minimumdrempel voor artiesten en sporters in belastingverdragen". Hierin wordt een nieuwe mogelijkheid besproken van het Commentaar van 2014 op art. 17 van het OESO Modelverdrag, namelijk dat landen een minimumdrempel van bijv. € 20.000 per artiest of sporter per jaar kunnen opnemen in hun belastingverdragen, zodat kleinere artiesten en sporters ontzien worden. Zij hoeven dan geen belasting te betalen in het land van hun optreden, maar slechts in hun woonland. Hierdoor lopen ze niet het risico van dubbele belastingheffing en maken ze minder administratieve kosten.

De OESO is hiervoor geïnspireerd door het Modelverdrag van 2006 van de VS, waarin staat een drempel van $20,000 per artiest of sporter per jaar. In het artikel staat een tabel met de Amerikaanse belastingverdragen en de toepassing van deze bepaling.

Nederland kan in zijn nieuwe belastingverdragen deze minimumdrempel opnemen om kleinere artiesten en sporters te helpen. Dan moet die drempel wel gelijk gedurende het jaar toepasbaar zijn, want als er eerst moet worden ingehouden en na afloop van het jaar teruggevraagd heb je er maar heel weinig aan. Dan vergroot het zelfs de kans op dubbele belastingheffing.

Categorie: Nederlandse artiesten in het buitenland

« Terug