27-11-2015 / Hoe gaat het met afschaffing VAR en Beoordeling arbeidsrelaties?

 

Op 16 november heeft het kabinet een 'transitieplan' voor de afschaffing van de VAR en de overgang naar de nieuwe wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties naar de Eerste Kamer gestuurd. Die had veel vragen gesteld, vooral over de invoeringsdatum. Samen met de zelfstandigenorganisaties heeft de Staatssecretaris van Financiën nu laten weten hoe hij het wil aanpakken, namelijk:

  • Voorbereidingsperiode tot 1 april 2016: informatie door Belastingdienst en beoordelen van modelovereenkomsten, de VAR bestaat nog gewoon
  • Implementatiefase van 1 april t/m 31 december 2016: de VAR is afgeschaft, de Belastingdient helpt en legt nog geen naheffingsaanslagen op
  • Nieuwe werkwijze vanaf 1 januari 2017: iedereen moet het nieuwe systeem kunnen toepassen

De precieze tekst kunt u lezen in het transitieplan, dat hiernaast te downloaden is.

Voor artiesten is belangrijk dat zij niets aan de implementatiefase hebben, want als de VAR per 1 april 2016 wordt afgeschaft moeten zij gelijk al de modelovereenkomst gaan gebruiken die wij (samen met enkele organisaties) ontwikkeld hebben. Zie bijgaande link. Wij zijn nog meer modelovereenkomsten voor artiesten aan het maken.

De planning is dat de Eerste Kamer uiterlijk op 26 januari 2016 zal stemmen over de nieuwe wet, zodat deze op 1 april 2016 kan ingaan. Het is echter wel enigszins de vraag of dat gaat lukken, want de Eerste Kamer vergadert maar één dag per week en heeft veel te doen met het Belastingplan 2016 en de begrotingen van alle ministeries. En wij vragen ons af wat de invloed is van de brief van 10 november van de Eerste Kamer over het rapport over zelfstandigen (zie bijgaande download), waarin gevraagd wordt om een kabinetsvisie over de verhouding tussen zelfstandigen en werknemers. Gaat de Eerste Kamer dat verbinden aan de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties? Zo ja, is dan 26 januari wel haalbaar? 

 

« Terug