04-09-2015 / Geen VAR mogelijk voor 2016

 

Er kan geen VAR meer worden aangevraagd voor 2016. Normaal gesproken kan dat vanaf september voor het volgende jaar, maar voor 2016 is dat niet meer mogelijk omdat de VAR per 1 januari verdwijnt. De wet die dit moet regelen ligt nog bij de Eerste Kamer, maar zal waarschijnlijk deze maand worden aangenomen. VAR-aanvragen voor 2016 worden dan ook niet meer behandeld door de Belastingdienst. 

Hoe gaat het dan wel vanaf 2016 ?

  • Niet-artiesten: zonder VAR moet weer de normale afweging gemaakt worden of iemand in dienstbetrekking werkt of als zelfstandige. Bepalend hiervoor is met name of er een gezagsverhouding is. Voor duidelijk zelfstandigen is er geen probleem, want die kunnen bruto worden uitbetaald. Duidelijke werknemers moeten worden verloond. Voor twijfelgevallen kunnen modelovereenkomsten worden opgesteld, die door de Belastingdienst worden goedgekeurd. Als de opdrachtgever en opdrachtnemer die gebruiken zijn ze gevrijwaard van loonheffingen, mits ook feitelijk zo wordt gewerkt. Inmiddels zijn er in de cultuursector gesprekken begonnen hierover, waaraan wij ook deelnemen.
  • Artiesten: als zij niet in dienstbetrekking werken, moeten ze worden verloond volgens de artiestenregeling. Tot nu toe kunnen ze daar uitstappen met een VAR-WUO of VAR-DGA, maar die bestaat in 2016 niet meer. Op 22 april jl. schreven wij reeds dat wij voorgesteld hebben de zelfstandigenverklaring voor artiesten weer in te voeren, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. Daarom hebben wij intussen een modelovereenkomst ontwikkeld waarmee kan worden gekozen om uit de artiestenregeling te stappen. Hiervoor werken wij samen met de VNPF, VSCD, NAPK, FNV Kiem, NTB, ACT en MMF. Binnenkort gaan we deze modelovereenkomst voorleggen aan de Belastingdienst, zodat hij er op tijd voor 1 januari 2016 moet kunnen zijn.

Aanstaande woensdag 9 september zullen wij tijdens het VNPF-congres (14:30 - 15:30u) hierover meer informatie geven. Wij doen dit tijdens het seminar ‘The VAR is dead long live the Modelovereenkomst’. Het VNPF-congres wordt dit jaar gehouden in het poppodium Bibelot in Dordrecht. Voor meer informatie zie bijgaande link naar de website van het VNPF-congres.

Categorie: Artiestenregeling (binnenland)

« Terug