15-07-2015 / Nederlandse parlement keurt het nieuwe belastingverdrag met Duitsland goed

Het heeft even geduurd, maar op 20 mei jl. heeft de Eerste Kamer goedgekeurd dat per 1 januari 2016 het nieuwe belastingverdrag met Duitsland effectief wordt. Het verdrag dat al op 12 april 2012 was ondertekend vervangt daarmee definitief het oude belastingverdrag uit 1959.

Helaas voor de Nederlandse artiesten en sporters bevat het nieuwe verdrag wederom een apart heffingsartikel (art. 16). Dat is uitgebreid en daarmee ingewikkelder geworden ten opzichte van art. 16 in het oude verdrag.

Oude verdrag:

  • Alleen heffing van zelfstandige artiesten en sporters
  • Vrijstellingsmethode, dus terug in Nederland geen bewijs van belasting nodig om vrijstelling van de Nederlandse belasting te krijgen
  • Alleen vrijstelling van de Nederlandse inkomstenbelasting, niet van de Nederlandse premies volksverzekeringen

Nieuwe verdrag:

  • Heffing van iedereen, behalve als de artiest, sporter of gezelschap meer dan 50% gesubsidieerd wordt
  • Verrekeningsmethode, dus terug in Nederland een bewijs van belasting nodig om verrekening met de Nederlandse belasting te krijgen
  • Complete verrekening tegen de Nederlandse inkomstenbelasting en de Nederlandse premies volksverzekeringen (compensatieregeling)

Bij elkaar genomen zal er sneller Duitse belasting worden geheven van Nederlandse artiesten, sporters en gezelschappen. Maar daartegenover staat dan wel een complete verrekening op basis van de compensatieregeling. Om de complete verrekening te krijgen, heeft de artiest, sporter of gezelschap een bewijs nodig van de Duitse belasting die is betaald.

Voor een uitgebreide analyse van het nieuwe belastingverdrag met Duitsland, schreef Dr. Dick Molenaar in 2012 hierover al een artikel (zie bijgaande download).
 

Categorie: Nederlandse artiesten in het buitenland

« Terug