24-06-2015 / Modelovereenkomsten gaan de VAR vervangen in de artiestenregeling

 

Op 22 april jl. schreven wij over het vervallen van de VAR en vroegen wij ons af hoe het verder moet met de artiestenregeling. Na onze brief werden we uitgenodigd door het Ministerie van Financiën voor een gesprek, samen met de werknemers- en werkgeversorganisaties van de podiumkunsten. Iedereen heeft de voorkeur voor ons voorstel, namelijk de zelfstandigheidsverklaring voor artiesten opnieuw te introduceren. Maar het Ministerie van Financiën voelt daar niets voor, want ze willen juist de Belastingdienst verkleinen, dus zo weinig mogelijk beschikkingen afgeven.

Het idee is nu dat per 1 januari 2016 modelovereenkomsten de VAR gaan vervangen in de artiestenregeling. Het moet dan wel duidelijk zijn dat er geen dienstbetrekking is, want anders gelden de normale regels voor werknemers en niet de artiestenregeling. Dus zal in de modelovereenkomst een omschrijving van het werk komen, waaruit blijkt dat er geen doorlopend werkgeversgezag is en dat de artiest vrij is om de inhoud van zijn werk te bepalen.

Als dit inderdaad zo is, zijn er vervolgens vier mogelijkheden:
1. Laten verlonen volgens de artiestenregeling.
2. Verleggen naar partij met inhoudingsplichtige verplichting.
3. Geen verloning, dus bruto uitbetalen.
4. Geen verloning, want optreden voor natuurlijke persoon ten behoeve van diens persoonlijke aangelegenheden.

Wij gaan dit in de komende weken samen met de werknemers- en werkgeversorganisaties van de podiumkunsten verder ontwikkelen. Die zullen dan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Het zal dan vooral om een fiscale paragraaf gaan, zodat iedereen verder zijn eigen overeenkomst kan blijven gebruiken.
 

Categorie: Artiestenregeling (binnenland)

« Terug