06-05-2015 / Nieuw belastingverdrag met Malawi: nu weer 93 belastingverdragen

 

Op 20 april jl. heeft Minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking een nieuw belastingverdrag met Malawi ondertekend. Het oude verdrag was eind 2013 opgezegd, omdat Malawi vond dat Nederland als tussenland teveel bedrijven hielp om de belastingheffing van Malawi te ondergaan. Zou allemaal niets voor ons betekenen, ware het niet dat de vrijstelling van Nederlandse belasting voor buitenlandse artiesten en sporters in Nederland afhangt van een belastingverdrag met hun woonland. Met het vervallen van het verdrag met Malawi konden artiesten en sporters uit die landen geen gebruik meer maken van de Nederlandse vrijstelling, maar gingen ze vanaf 1 januari 2014 onder de 20% Nederlandse loonbelasting vallen, die ze met een kostenvergoedingsbeschikking konden verminderen.

Dat is nu per 20 april 2015 met het ondertekenen van het nieuwe belastingverdrag weer voorbij. Het maakt niet uit wat er in het belastingverdrag staat, het enkele feit dat er een verdrag is gesloten is voldoende voor de Nederlandse vrijstelling. Mits aan de voorwaarden wordt voldaan, dus het bewaren van paspoortkopieën.

Zie hiernaast de bijgewerkte lijst met 93 landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten.

Categorie: Buitenlandse artiesten in Nederland

« Terug