14-12-2014 / Artiestentabellen 2015

 

Vandaag hebben wij de artiestentabellen 2015 gemaakt. In de downloads kunt u vinden:

2015 - artiestentabel: gespecificeerde netto-bruto berekening
2015 - simpel % netto-bruto: een tabel met uitsluitend het percentage dat bovenop het nettobedrag komt om tot de totale werkgeverslasten te komen
2015 - met KVR: een tabel waarin de maximale kleinevergoedingsregeling van 163 euro per optreden is afgetrokken alvorens de LB en premies berekend worden

In deze tabellen is een premie sectorfonds wachtgeld opgenomen van 10,88%. Dit is de premie voor sector 54, categorie 01 (Culturele instellingen, Premiegroep kort).
In de WAO-premie zijn tevens de Whk-premie (Werkhervattingskas) en de opslag voor de kinderopvang opgenomen.

Categorie: Artiestenregeling (binnenland)

« Terug