12-11-2014 / WW-premie voor artiesten (kortdurende contracten) naar 10,88%

 

Op 14 oktober jl. plaatsten wij een nieuwsbericht over de WW-premie 2015 voor artiesten met overeenkomsten van korte duur. Zou die van 12,8% in 2014 substantieel omlaag gaan, nu per 2014 de uitzonderingspositie van artiesten met overeenkomsten van korte duur is afgeschaft en zij minder snel een WW-uitkering én een minder hoge WW-uitkering kunnen krijgen?

Intussen is gepubliceerd dat deze WW-premie per 2015 omlaag gaat naar 10,88% (zie downloads). Dat is geen substantiële verlaging, dus teleurstellend.

Vandaag hebben wij ook antwoord gekregen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op onze brief, waarin wij vroegen om de berekening van deze WW-premie. Die berekening wordt niet gegeven, maar er wordt verwezen naar de Nota premievaststelling sectorfondsen 2015. Verder wordt de verlaging met 2% wel substantieel genoemd en geschreven dat de verhouding in de premies tussen lange en korte contracten volgens de wet 5:1 moet zijn. Hierop ons commentaar:

  1. Een verlaging van 2% op 12,8% is een relatieve verlaging van 15,6%. Dat kan je niet substantieel noemen.
  2. In de Nota premievaststelling sectorfondsen 2015 staat dat de gemiddelde premie oml;aag is gegaan van 2,68% naar 2,16% (zie blz. 3), hetgeen en relatieve verlaging van 19,5% is. Dat is dus zelfs meer dan de verlaging voor artiesten met korte contracten.
  3. Het lijkt er meer op dat de premie bewust hoog wordt gehouden om de tekorten in het sectorfonds 54 Culturele instellingen in te lopen. Dat tekort was - 33,3 mln eind 2013, wordt - 20,2 miljoen eind 2014 en gaat naar - 13,4 mln eind 2015 (zie blz. 17). 
  4. Hoe het met die wettelijke verhouding zit zoeken wij nog uit, dus daar volgt een nieuwe publicatie over.

Kortom, de artiesten met korte contracten hebben voor de WW hun lagere drempels en hogere uitkering ingeleverd, maar hun premie wordt per 2015 minder verlaagd dan in andere sectoren. Dat oogt niet redelijk.

Categorie: Artiestenregeling (binnenland)

« Terug